Без приступа Порталу еУправа преко Google Chrome до 15.октобра

Од 1. септембра до 15. октобра 2015. године приступ Националном Порталу еУправа неће бити могућ преко претраживача Google Chrome, због најаве компанија Google да од септембра 2015. године неће подржавати програмски језик Јava.

За пет година постојања - више од 300.000 корисника Националног Портала еУправа

Национални портал еУправа прославио је свој пети рођендан са више од 300.000 активних корисника, око 550 различитих услуга доступних грађанима и привредним субјектима, али и као други најбољи портал овог типа у региону, према проценама Уједињених нација. Осмишљен како би грађанима и привредним субјектима омогућио да послове према држави обаве онлине – без физичког одласка на шалтер, без чекања у редовима и уз бројне новчане уштеде, Портал данас сарађује са чак 60 општина и градова. Међу најпопуларнијим услугама које еУправа нуди су захтеви за матичне службе, заказивање термина за подношење захтева за издавање личних докумената и замена старе возачке дозволе за нову.

Усвојен Извештај о оцени усаглашености веб презентација за 2014. годину

На седници Владе Републике Србије одржаној 23. јула 2015. године, донешен је Закључак 05 Број: 093-7566/2015 о усвајању Извештаја о оцени усаглашености веб презентација органа државне управе, органа територијалне аутономије и јединица локалне самоуправе за 2014. годину, са документом „Смернице за израду веб презентација органа државне управе, органа територијалне аутономије и јединица локалне самоуправе“.

Обука запослених у Општини Зрењанин за рад на Порталу еУправа

Обука за запослене у Општини Зрењанин, за рад на Националном порталу еУправа, одржана је данас у згради Управе овог града. Едукација је одржана као одговор на повећан број захтева грађана за еУслугама, односно потребом за више кадрова обучених за рад на Националном Порталу.

Подаци државних институција на Националном Порталу еУправа

Постављање база отворених података државних институција на Национални портал еУправа, званично је почело активирањем услуге „Преузимање регистра лекова и медицинских средстава“,кроз развијену мобилну апликацију која покрива целу базу лекова који су регистовани на тржишту РС са упутством за пацијенте, информацијама о леку, врсти паковања, итд. Концепт отворених података (Open Data) предвиђа слободан приступ свим подацима и информацијама које прикупљају државни органи - њихову употребу и модификацију. Значај отворених података огледа се у већој транспарентности, ефикасности, бољем пружању јавних услуга а самим тим и расту економских и социјалних вредности.

Нова еУслуга Агенције за лекове и медицинска средства Србије

„Преузимање регистра лекова и медицинских средстава“ Агенција за лекове и медицинска средства Србије обавештава стручну и ширу јавност да је припремљена и активирана нова електронска услуга (еУслуга) под називом „Преузимање регистра лекова и медицинских средстава“ на порталу Дирекције за електронску управу Републике Србије (еУправа Републике Србије: http://www.euprava.gov.rs/). Нова еУслуга омогућава преузимање дневно ажурног регистра (шифарника) лекова за употребу у хуманој и ветеринарској медицини и медицинских средстава, у отвореним форматима: .csv и .xls.Grb
Влада Републике Србије
Дирекција за електронску управу
Министарство државнe управe и локалнe самоуправe

Без приступа Порталу еУправа преко Google Chrome до 15.октобра

Од 1. септембра до 15. октобра 2015. године приступ Националном Порталу еУправа неће бити могућ преко претраживача Google Chrome, због најаве компанија Google да од септембра 2015. године неће подржавати програмски језик Јava.

За пет година постојања - више од 300.000 корисника Националног Портала еУправа

Национални портал еУправа прославио је свој пети рођендан са више од 300.000 активних корисника, око 550 различитих услуга доступних грађанима и привредним субјектима, али и као други најбољи портал овог типа у региону, према проценама Уједињених нација. Осмишљен како би грађанима и привредним субјектима омогућио да послове према држави обаве онлине – без физичког одласка на шалтер, без чекања у редовима и уз бројне новчане уштеде, Портал данас сарађује са чак 60 општина и градова. Међу најпопуларнијим услугама које еУправа нуди су захтеви за матичне службе, заказивање термина за подношење захтева за издавање личних докумената и замена старе возачке дозволе за нову.

Усвојен Извештај о оцени усаглашености веб презентација за 2014. годину

На седници Владе Републике Србије одржаној 23. јула 2015. године, донешен је Закључак 05 Број: 093-7566/2015 о усвајању Извештаја о оцени усаглашености веб презентација органа државне управе, органа територијалне аутономије и јединица локалне самоуправе за 2014. годину, са документом „Смернице за израду веб презентација органа државне управе, органа територијалне аутономије и јединица локалне самоуправе“.