Grb
Serbian Government
Directorate for eGovernment
Ministry of State Administration and Local Self-Government

Унапређење услуга градске управе Нови Сад на националном Порталу еУправа

Директор дирекције за електронску управу Душан Стојановић данас се састао са градоначелником Новог Сада Милошем Вучевићем. Тема састанка је била унапређење услуга градске управе Нови Сад на националном Порталу еУправа. Коришћењем портала еУправа је грађанима омогућена лакша комуникација са државним органима и јавном администрацијом, једноставније проналажење докумената и подношење захтева и пријема решења и осталих докумената.

Шта доноси Стратегија развоја еУправе?

Стратегија развоја еУправе дефинише основне циљеве, начела и приоритете унапређења стања електронске управе. Акциони план који се доноси на основу Стратегије обухвата активности, носиоце активности, рокове за реализацију, индикаторе успеха и финансијска средства неопходна за остварење сваке од активности. Стратегија се заснива на усвојеним опредељењима Владе који се односе на развој информационог друштва и реформу државне управе садржаних у Стратегији развоја информационог друштва у Републици Србији и Стратегији реформе јавне управе у Републици Србији.

Саопштење Дирекције поводом добијња прве награде Дискоболос 2014. године

Информатички савез Србије (ЈИСА) доделио је прву награду ДИСКОБОЛОС 2014 Дирекцији за електронку управу при Министарству државне управе и локалне самоуправе за национални портал еУправе у категорији друштвене делатности. За ову награду са Порталом еУправа конкурисала је Дирекција за еУправу која је и направила овај портал 2010.године и он је данас јединствена потврда модерне комуникације грађана и привреде са државом.