Grb
Serbian Government
Directorate for eGovernment
Ministry of State Administration and Local Self-Government

Без приступа Порталу еУправа преко Google Chrome до 15.октобра

Од 1. септембра до 15. октобра 2015. године приступ Националном Порталу еУправа неће бити могућ преко претраживача Google Chrome, због најаве компанија Google да од септембра 2015. године неће подржавати програмски језик Јava.

За пет година постојања - више од 300.000 корисника Националног Портала еУправа

Национални портал еУправа прославио је свој пети рођендан са више од 300.000 активних корисника, око 550 различитих услуга доступних грађанима и привредним субјектима, али и као други најбољи портал овог типа у региону, према проценама Уједињених нација. Осмишљен како би грађанима и привредним субјектима омогућио да послове према држави обаве онлине – без физичког одласка на шалтер, без чекања у редовима и уз бројне новчане уштеде, Портал данас сарађује са чак 60 општина и градова. Међу најпопуларнијим услугама које еУправа нуди су захтеви за матичне службе, заказивање термина за подношење захтева за издавање личних докумената и замена старе возачке дозволе за нову.

Усвојен Извештај о оцени усаглашености веб презентација за 2014. годину

На седници Владе Републике Србије одржаној 23. јула 2015. године, донешен је Закључак 05 Број: 093-7566/2015 о усвајању Извештаја о оцени усаглашености веб презентација органа државне управе, органа територијалне аутономије и јединица локалне самоуправе за 2014. годину, са документом „Смернице за израду веб презентација органа државне управе, органа територијалне аутономије и јединица локалне самоуправе“.