Grb
Serbian Government
Directorate for eGovernment
Ministry of State Administration and Local Self-Government

Представљене Смернице за израду веб презентација органа државне управе и ЈЛС

На данашњем округлом столу, под називом „Правци развоја електронске управе у Србији“, организованом од стране Дирекције за електронску управу Министарства државне управе и локалне самоуправе, у сарадњи са невладиним организацијама представљене су „Смернице за израду веб презентација органа државне управе и јединица локалне самоуправе в5.0“.

Јавна расправа поводом Нацрта документа „Смернице за израду веб презентација ДО и ЛС"

У поступку усаглашавања припремљеног текста Нацрта документа “Смернице за израду веб презентација органа државне управе и јединица локалне самоуправе в 5.0“, Дирекција за електронску управу, орган у саставу Министарства државне управе и локалне самоуправе спроводи јавну расправу у периоду од 18.06. до 03.07.2014. године.

Дирекција за електронску управу на INFOTECH 2014

На научно – техничком скупу Инфотеk 2014 у току првог дана након отварања скупа на тему „Модернизације државне управе кроз еУправу, директор Дирекције за електронску управу Душан Стојановић је говорио о развоју Портала еУправа, увођењу нових услуга, стандардизацији пословних процеса, потенцијалима са аспеката знања, финансирања, као и успостављању интероперабилности, кроз пројектни менаџмент.