Grb
Serbian Government
Directorate for eGovernment
Ministry of State Administration and Local Self-Government

Обука запослених у Општини Зрењанин за рад на Порталу еУправа

Обука за запослене у Општини Зрењанин, за рад на Националном порталу еУправа, одржана је данас у згради Управе овог града. Едукација је одржана као одговор на повећан број захтева грађана за еУслугама, односно потребом за више кадрова обучених за рад на Националном Порталу.

Подаци државних институција на Националном Порталу еУправа

Постављање база отворених података државних институција на Национални портал еУправа, званично је почело активирањем услуге „Преузимање регистра лекова и медицинских средстава“,кроз развијену мобилну апликацију која покрива целу базу лекова који су регистовани на тржишту РС са упутством за пацијенте, информацијама о леку, врсти паковања, итд. Концепт отворених података (Open Data) предвиђа слободан приступ свим подацима и информацијама које прикупљају државни органи - њихову употребу и модификацију. Значај отворених података огледа се у већој транспарентности, ефикасности, бољем пружању јавних услуга а самим тим и расту економских и социјалних вредности.

Нова еУслуга Агенције за лекове и медицинска средства Србије

„Преузимање регистра лекова и медицинских средстава“ Агенција за лекове и медицинска средства Србије обавештава стручну и ширу јавност да је припремљена и активирана нова електронска услуга (еУслуга) под називом „Преузимање регистра лекова и медицинских средстава“ на порталу Дирекције за електронску управу Републике Србије (еУправа Републике Србије: http://www.euprava.gov.rs/). Нова еУслуга омогућава преузимање дневно ажурног регистра (шифарника) лекова за употребу у хуманој и ветеринарској медицини и медицинских средстава, у отвореним форматима: .csv и .xls.